DARUJTE 2%

Darovať 2% z dane je to najjednoduchšie, čo môžete urobiť, aby ste pomohli našim útulkáčom zlepšiť ich život u nás počas čakania na nový domov. Stačí len vypísať potrebné tlačivo, daňový úrad nám pošle vaše 2% a vás to nebude stáť ani cent.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% DANE-ZAMESTNANCI:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    - 3 % zaplatenej dane - ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v minulom roku pre ľubovoľného prijímateľa alebo prijímateľov dobrovoľníckej činnosti (organizácia alebo jednotlivec) a máte o tom potvrdenie.
    - 2 % zaplatenej dane v inom prípade.

Minimálna čiastka ktorú nám môžete poukázať je 3,- €.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výsky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú môžete poukázať.

Najneskôr do 30. apríla tohto roku doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2% (3 %) zaplatenej dane) Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska). Upozornenie: Ak poukazujete 3 %, povinnou prílohou sú aj Potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (stačia kópie, originály si ponechajte).

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO sa do koloniek vypisuje zarovnané doprava.

Môžete si vybrať len jedného príjimateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

TLAČIVÁ:

TLAČIVO Potvrdenie o zaplatení dane  (PDF)      (JPG) 

TLAČIVO Vyhlásenie o poukázaní 2%  (PDF)      (JPG) 

TLAČIVO Vyhlásenie o poukázaní 2% (predvyplnené)  (PDF)      (JPG) 

Potrebné údaje:

Názov: Žilinský útulok o.z.
Adresa: Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42214157
Č. Ú: SK44 7500 0000 0040 1236 4969

Všetko o darovaní 2% nájdete tu :